கிழித்தெடுத்த Priya Bhavani Shankar : "இது மாதிரி ஆயிரக்கணக்குல சாமானியர்களுக்கு நடக்குது"

கிழித்தெடுத்த Priya Bhavani Shankar : "இது மாதிரி ஆயிரக்கணக்குல சாமானியர்களுக்கு நடக்குது"

Leave a Reply

Check Also

"மனிதம் எங்கே?" -Cricketer Harbhajan Singh Angry Speech About Thoothukudi Death Case| Jayaraj &Fenix

"மனிதம் எங்கே?" -Cricketer Harbhajan Singh Angry Speech About Thoothukudi Death Case| Jayaraj &Fenix